Câu chuyện Truyền thuyết về Phật Quân Âm

Nhưng Ni Trưởng trong chùa báo lại rằng, dù đã dùng nhiều cách ngược đãi Diệu Thiện nhưng Diệu Thiện không nản lòng mà còn quyết chí tu hành hơn. Tức giận, vua bèn sai quân đốt chùa rồi bắt cô về xử trảm.

Truyện kể rằng, vào thời vua Diệu Trang ở bên Ấn Độ, vua có 3 người con gái rất xinh đẹp. Hai trong số đó đã yên bề gia thất, còn Diệu Thiện – người con gái thứ 3 của vua nhất định không lấy vợ, một lòng quyết chí tu hành. Người công chúa đó chính là Phật Quan Âm sau này.

Vua Diệu Trang rất tức giận, giam lỏng con gái vào chùa Bạch Tước, sai các sư, sãi trong chùa phải đối xử tệ bạc với cô. Cứ tưởng làm vậy sẽ khiến Diệu Thiện thấy khó nhọc mà bỏ tu hành, về cung lấy chồng theo ý vua. Nhưng Ni Trưởng trong chùa báo lại rằng, dù đã dùng nhiều cách ngược đãi Diệu Thiện nhưng Diệu Thiện không nản lòng mà còn quyết chí tu hành hơn. Tức giận, vua bèn sai quân đốt chùa rồi bắt cô về xử trảm.

s6078-quan-am-hac-nga-lon

Ngọc Hoàng trên trời cảm động trước tấm lòng của Diệu Thiện mà sai thần Hoàng bổn cảnh hóa cọp để bảo vệ cô. Trong hồn lìa khỏi xác, Diệu Thiện xuống địa ngục và được Diêm Vương dẫn đi quan sát 18 tầng địa ngục của âm phủ. Điều kỳ lạ là bất kỳ nơi nào mà cô tới thì vong hồn nơi đó đều được siêu thoát. Được lệnh Ngọc Hoàng, Diêm Vương đưa Diệu Thiện về trần thế. Trở lại nhân gian, lúc này Diệu Thiện không biết mình đi đâu về đâu thì được Đức Phật hiện thế chỉ cô đi về núi Phổ Đà, ở Cù Lao Hương, đảo Nam Hải để tu luyện. Trải qua 9 năm tu luyện ở đó, Diệu Thiện đã đắc đạo và được đặt với hồng danh là Quan Âm Nam Hải, còn gọi là Phật Quan Âm.

Đảo Nam Hải của Trung Quốc nằm ở phía nam nước họ và ở phía Bắc của nước ta, vì thế thế mà người Việt hay gọi Phật Quan Âm là Quan Âm Đông Hải.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *